Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

Phần mềm kế toán xây dựng Fast Construction 10.1R3


Phần mềm kế toán xây dựng Fast Construction phiên bản: 10.1R3 phát hành ngày 09/09/2010.
Link tải về
HD: Chép file smsm18.fxp vào thư mục FAST\FXP\ , nhập 6 số bất kỳ.Lưu ý: Bạn có thể backup file smsm18.fxp lại, sau khiđăng ký thành công bạn chép lại file smsm18.fxp về chổ cũ.

Nếu hiện thông báo: Số lượng máy trạm vượt quá số lượng đăng ký, chép file
fast.dbf vào thư mục FAST\COD\ 

Chúc các bạn thành công!


For Further Reading,
Fast Accounting

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Popular Posts

Popular Posts On EAB

Fast Accounting

Man Behind This Blog