Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

Phần mềm kế toán Bravo


Được xây dựng và phát triển trên cơ sở thực tế quản trị – quản lý tài chính của doanh nghiệp và các quy định của Bộ tài chính cùng với các chuẩn mực kế toán mới nhất của Việt Nam,“Phần mềm quản trị tài chính – kế toán BRAVO” không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng những yêu cầu quản lý kế toán thông thường mà nó còn cung cấp cho khách hàng các giải pháp quản trị tài chính toàn diện. Với phần mềm BRAVO các công việc tập hợp và liên kết dữ liệu giữa các bộ phận kế toán, kinh doanh, vật tư, kho hàng, nhân sự … được thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác, thuận thiện và không bị chồng chéo (Dữ liệu được nhập tại một đầu vào “1 công đoạn của 1 bộ phận” và sử dụng qua nhiều bộ phận với nhiều kết quả báo cáo đầu ra).

Các phân hệ cơ bản của phần mềm BRAVO
Vốn bằng tiền
Mua hàng – phải trả
Bán hàng – Phải thu
Hàng tồn kho
Quản lý tài sản – công cụ dụng cụ
Chi phí giá thành
Tiền lương
Kế toán tổng hợp
Hệ thống


For Further Reading,
Bravo, Featured

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Phần mềm này dùng cũng hay hay..............

Đăng nhận xét

 

Popular Posts

Popular Posts On EAB

Fast Accounting

Man Behind This Blog